AIMS OF NCC


To develop character, comradeship, discipline, leadership, secular outlook, spirit of adventure and the ideals of selfless service amongst the youth of the country.

To create a human resource of organized, trained and motivated youth, to provide leadership in all walks of life and always available for the service of the nation.

To provide a suitable environment to motivate the youth to take up a career in the armed forces


NCC SONG

NCC SONG

Hum Sab Bharatiye Hain, Hum Sab Bharatiye Hain

Apni Manzil Ek Hai,
Ha, Ha, Ha, Ek Hai,
Ho, Ho, Ho, Ho, Ek Hai.
Hum Sab Bharatiye Hain.

Kashmir Ki Dharti Rani Hai,
Sarjaj Himalaya Hai,
Sadiyon Se Hamne Isko Apne Khoon Se Pala Hai
Desh Ki Raksha Ki Khatir Hum Samshir Utha Lenge,
Hum Samshir Utha Lenge.

Bhikre-Bhikre Tarey Hain Hum Lekin Jhilmil Ek Hai,
Ha, Ha, Ha, ha, Ek Hain
Hum Sab Bharatiye Hain.

Mandir Gurudware Bhi Hain Yahan
Aur Masjid Bhi Hai Yahan
Girja Ka Hai Ghadiyal Kahin
Mullah ki Kahin Hai Ajaan

Ek Hi Apna Ram Hia, Ek hi Allah Taala Hai,
Ek Hi Allah Taala Hai, Rang Birange Deepak Hain Hum,
Ek Jagmag Ek Hai Ha, Ha, Ek Hai, Ho, Ho, Ek Hai.

Hum Sab Bharatiye Hain, Hum Sab Bharatiye Hain.

Col. Purushothaman M ,Group Commander, NCC Group Headquarter Bellary visited Sainik School Company on 27 August 2009.He interacted the with the Commanding Officer Wg Cdr Ramkumar Prasad,NCC ANO`s and PI Staff. Accompanying him was Ajeet Col VK Chhatre,Commanding Officer ,36 Karanataka NCC Battalion,Bijapur

Thursday, August 27, 2009Col Purushothaman M ,Group Commander, NCC Group Headquarter Bellary,Visited the School on 27 august 2009 .He interacted the with the Commanding Officer Wg Cdr Ramkumar Prasad,NCC ANO`s and PI Staff. Accompanying him was Ajeet Col VK Chhatre,Commanding Officer ,36 Karanataka NCC Battalion,Bijapur

Col in the Khot

Col in the Khot

Ajeet Col VK Chhatre,Commanding Officer ,36 Karanataka NCC Battalion,Bijapur